Hyr av privatperson

Förutom hos en flyttfirma eller ett städföretag så kan det även finnas möjlighet att magasinera sina tillhörigheter hos en privatperson. Det finns många som har stora lokaler eller lager som hyrs ut för olika ändamål och att förvara bohag är alltså ett av dom. Detta är i regel billigare än att hyra av ett företag men det man ska tänka på är att det inte är lika säkert.

Man bör för det första be om att få ta en ordentlig titt i lokalen men också fråga den som hyr ut vad han eller hon har vidtagit för åtgärder när det gäller säkerhet. Används rejäla lås, finns kameraövervakning och är lokalen larmad?